PROGRAMA SEMINARI 2010-2011

 

Proposta de treball i calendari 2010-2011

 

TEMÀTICA:   Comunicació i Llenguatge                                      

OBJECTIUS:

  • Continuar en la consolidació d’un espai de coordinació i col·laboració dels especialistes en l’àmbit
  • d’educació especial i atenció a la diversitat dels centres educatius del districte de Sants Montjuïc.
  • Promoure la pràctica reflexiva entorn a l’alumnat amb NEE associades a dificultats en la comunicació oral.
  •  Conèixer estratègies d’intervenció i metodologies afavoridores de l’educació inclusiva per aquest alumnat.
  • Posar en comú les pràctiques inclusives amb l’alumnat amb dificultats del llenguatge que es duen a terme
  •  en alguns centres del districte.

 

JUSTIFICACIÓ:

És inqüestionable que el llenguatge constitueix una de les principals eines que els nens i nenes han de fer servir

quan arriben a l’escola. No obstant, és un fet molt comú trobar-nos una gran quantitat de nens i nenes que

presenten dificultats en el desenvolupament comunicatiu i lingüístic al llarg de tota l’escolaritat.

La preocupació per a l’adquisició i desenvolupament del llenguatge sol estar generalitzada entre els docents

d’educació infantil i primària al tractar-se d’un instrument vital per a les situacions següents:

v  La comprensió de les instruccions verbals dels docents i dels continguts de l’ensenyament que són 

        impartits freqüentment per la via oral.

v  El posterior aprenentatge de la lecto-escriptura.

v  La demostració del coneixement  après a traves d’explicacions de manera raonada.

v  El coneixement de les regles de funcionament i organització de les classes.

v  L’establiment de relacions socials amb altres companys.

Per aquest motiu, la programació d’aquest curs es centrarà bàsicament en les:

 

Dificultats en la comunicació oral en l’alumnat amb nee: Desenvolupament, avaluació i intervenció a l’escola.

 

CALENDARI                                                             Curs 2010-2011

Data

Professional formador

Temàtica

 

26/10/2010

 

Ma. Antònia Maldonado (EAP)

Josep Martínez (CRP)

Dra. Carrasumada Serrano Pau

Mestra i doctora en Psicologia. Professora titular de la Facultat de Psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Presentació del seminari.

 

Algunes consideracions sobre la Comunicació a les aules.

 2/11/2010

 Dra. Anna Fornós

Neuropediatra

Directora mèdica d’ASPACE

 

 Desenvolupament: comunicació i parla.

 

16/11/2010

Ferran Velasco

(Director CREDAC “Pere Barnils”)

Mercè Picanyol i Teresa Hernández

Logopedes del CREDAC “Pere Barnils”

 

 Introducció a les estratègies de desenvolupament lingüístic.

 30/11/2010

Carles Llompart

Psicopedagog CREDAC “Pere Barnils”

 

Avaluació del llenguatge i comportaments lingüístics.

 18/1/2011

Mercè Picanyol i Teresa Hernández

Logopedes del CREDAC “Pere Barnils”

Estratègies i exemples pràctics en treball individual i col·lectiu de classe.

 1/2/2011

Presentació i intercanvi de pràctiques relacionades amb el tema del seminari.

Aplicació dels continguts impartits a experiències educatives.

 15/2/2011

Presentació i intercanvi de pràctiques relacionades amb el tema del seminari.

 

Aplicació dels continguts impartits a experiències educatives.

1/3/2011

Silvia Casanovas

Psicopedagoga EAP Sants-Montjuïc

Logopeda i Mediadora.

Interferències de la comunicació.

 

22/3/2011

SE Sants-Montjuïc

Jornada intercanvi d’experiències

Presentació de propostes d’intervenció de llenguatge oral a l’escola:

Ø  Del 30 de novembre fins al 15 de desembre.

BLOG: http://blocs.xtec.cat/semedes/

Coordinació: M. Antònia Maldonado: mmaldon2@xtec.cat

DIARI DE LES SESSIONS

26 d’octubre de 2010

Es va fer la presentació del curs a càrrec d'en Josep Martínez i 
de M. Antònia Maldonado: presentacio-seminari

A continuació es presenta el programa del Seminari pel curs 2010-2011 i 
la ponència titulada: “Algunes consideracions sobre la comunicació a les aules".

A càrrec de la Dra. Carrasumada Serrano Pau. Mestra i Doctora en Psicologia i 

Professora Titular de la Facultat de Psicologia. UAB.

Es parla sobre l'acte comunicatiu, els components que intervenen en la 
comunicació i els factors que influeixen en la comunicació.

 

2 de novembre de 2010

En aquesta sessió la Dra. Fornós ens va presentar

Els Trastorns del Llenguatge”. Comença definint els conceptes

de Comunicació, Llenguatge, Llengua i Parla i ens descriu les

dimensions lingüístiques que fan referència a la Forma, Contingut

i Ús del llenguatge. A continuació ens comenta com es contemplen

els Trastorns de la comunicació en la classificació del DSM-IV i

presenta els diferents models que expliquen els substrats

neuroanatòmics del llenguatge. Dins de les funcions del sistema

nerviós resalta la importància de les neurones mirall.

Vegeu vídeo del programa “Redes para la Ciencia” sobre la

conferència feta per Eduardo Punset a Marco Iacoboni,

Neurocientífic de la Universitat de Califòrnia.

http://www.redesparalaciencia.com/?s=neuronas+espejo

 

També ens parla del processament de la parla i dels components

relacionats amb la parla. Finalment descriu les etapes evolutives

del llenguatge i les diferències entre retard i trastorn de la parla

i del llenguatge. Els trastorns específics de llenguatge versus

trastorn secundari a d’altres patologies (Disfàsia, disàrtria, dislàlia,

afasia…) i algunes proves d’exploració del llenguatge.

Power point ponència Dra. Fornós: semeap010-011

16 de novembre de 2010

En aquesta sessió en Ferran Velasco ens fa una “Introducció

a les estratègies de desenvolupament lingüístic”.

Ens explica les característiques del CREDAC com a servei 
educatiu específic. A continuació es centra en el llenguatge 
des del punt de vista de la definició i de les perspectives 
actuals del llenguatge, les funcions del llenguatge i sobre 
les diferents etapes del desenvolupament del llenguatge. 
Ens descriu el Marc d'actuació del CREDAC basant-se en els diferents
comportaments lingüístics, així com dels criteris d'intervenció del CREDAC.

30 de novembre de 2010

En Carles Llompart, psicopedagog del CREDAC ens introdueix a

l’Avaluació del llenguatge i comportaments lingüístics”.

En la valoració del llenguatge i la comunicació destaca dos documents

de referència:

1-Marc d'actuació del CREDA: Criteris i objectius d'intervenció.
2-Ús del llenguatge a l'escola: Propostes d'intervenció per a 
l'alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge.
En el cas de l’alumnat amb greus dificultats de llenguatge s’aplica la 

“Guia Avaluació Lingüística i Comunicativa” (GALC).

El protocol del GALC l’apliquen el tutor/a i l’EAP i la seva resolució determinarà 

si l’alumne/a avaluat serà objecte d’atenció per part del CREDAC o amb 

els recursos propis del centre.

En Carles ens comenta les dades generals per  l’aplicació del GALC  i l’esquema 

d’organització general de la guia. A continuació, ens presenta un esquema dels 

comportaments lingüístics i els aspectes implicats (vegeu pps adjunt).

Finalment, ens parla dels Programes d’intervenció i estimulació del llenguatge 

aplicats per/per la logopeda del CREDAC i dels Programes aplicats pels recursos 

personals de l’escola, il·lustrant-lo amb un cas concret. 
power point ponència Carles Llompart:
carles_seminari_ee?
L'Us del llenguatge a l'escola:
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Monografies/Us_llenguat_escola/Us_llenguat_escola.pdf

18 de gener de 2011

En aquesta sessió la Mercè Picanyol  i laTeresa Hernández  ens introdueixen

a les “Estratègies afavoridores de la interacció verbal”.  Aquestes estratègies

les classifiquen en:

Estratègies per potenciar l’ajust i la comunicació.

-Estratègies educatives d’interacció verbal.

-Estratègies d’ajuda perquè es participi en la conversa.

-Estratègies de gestió de la comunicació i la conversa.

Les estratègies educatives d’interacció comunicativa que s’utilitzen son:

la sobreinterpretació, les expressions valoratives, la imitació idéntica,

l’expansió i les substitucions. Es tracta de sobreinterpretar les produccions

lingüístiques que solen ser inintel·ligibles d’una alumne/a i imitar les seves

vocalitzacions, i també completar i expandir les seves expressions incorrectes

o incomplertes.

Finalment, ens presenten unes propostes de millora de la conversa en gran grup,

il·lustrant-lo amb un exemple pràctic.

One thought on “PROGRAMA SEMINARI 2010-2011

  1. Pingback: PROGRAMA SEMINARI 2010-2011 | Seminari mestres ...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *