Seminari de Formació en Xarxa de professionals que fan suport a la inclusió

  

  

  

Introducció

Aquest seminari sorgeix com a resposta a la demanda de les escoles del Districte de Sants-Montjuïc, que van participar en les I Jornades d’Intercanvi d’experiències celebrades el dia 15 d’abril del 2008 i organitzades per l’EAP i el CRP. Va ser una trobada molt interessant on les escoles participants van poder intercanviar les bones pràctiques educatives que es duen a terme en els seus centres.  Aquest és el quart curs que es realitza el seminari, que pretén oferir un espai de formació per ampliar coneixements sobre continguts específics i compartir experiències entre els professionals que fan suport a la inclusió del districte de Sants-Montjuïc.

Objectiu general

Avançar en la qualitat educativa, entesa en el marc del model d’escola inclusiva, adreçada a millorar l’atenció a la diversitat en els centres del districte.

Objectius específics

  • Reflexionar sobre la concepció inclusiva de l’educació i el paper dels docents des d’aquesta perspectiva.
  • Reflexionar i conèixer els models de col·laboració entre el professorat i els professionals que fan suport a la inclusió.     
  • Conèixer metodologies afavoridores de l’educació inclusiva: treball en grups cooperatius, treball per projectes, etc.
  • Conèixer estratègies d’intervenció per a l’alumnat amb nee: Trastorns de conducta, TGD…
  • Posar en comú les experiències d’Educació inclusiva que es duen a terme en alguns centres del districte.