EDUCACIÓ INCLUSIVA

L’educació inclusiva (l’educació per a tothom) és la capacitat dels sistemes educatius d’oferir sense discriminació l’oportunitat d’aprendre junts en una mateixa aula.

En el conjunt d’actuacions que impulsa el Departament d’Educació per afavorir l’educació de qualitat i la igualtat d’oportunitats destaca el Pla d’acció “Aprendre junts per viure junts“.

Aquest Pla és un instrument específic a mans de tota la comunitat educativa per assolir els objectius següents:

  • avançar en l’escolarització inclusiva de l’alumnat amb discapacitat en els centres escolars ordinaris;
  • optimitzar els recursos de suport per a l’atenció de l’alumnat amb discapacitat, identificar si calen nous recursos i actualitzar el mapa de recursos i serveis per a l’atenció de l’alumnat amb discapacitat a Catalunya, i
  • avançar en la coordinació interdepartamental per donar atenció integral a l’alumnat amb discapacitat.

Font: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.046d33c25faf415a72623b10b0c0e1a0/?vgnextoid=b010b29be7025210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b010b29be7025210

 

 llibres3RECURSOS PER A L’ALUMNAT AMB DIFICULTATS EN LA COMUNICACIÓ ORAL

DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN ORAL EN ALUMNADO CON NEE. DESARROLLO, EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN DESDE LA COLABORACIÓN EDUCATIVA.

        Víctor M. Acosta Rodríguez

        Universidad de La Laguna

           victor-acosta 

  • Materials del curs de Formació: DTAP – Estratègies per a la inclusió de l’alumnat amb trastorns que incideixen en l’aprenentatge.

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdtap/index-5.html

 Llengua Oral a Educació Infantil:  llenguaoralei 

 

BIBLIOGRAFIA DISPONIBLE AL CRP

 

40 jocs per parlar català

Jacquet, Jacqueline; Casulleras, Sílvia; Mirabet, Núria
Graó, 2004

escrit1

Recull de jocs que tenen com a objectiu principal afavorir l’expressió oral entre els alumnes, ja siguin nens, adolescents o adults. Són jocs explicats fil per randa amb material adjunt per facilitar la tasca del professorat a l’aula. A cada joc s’indica el tipus d’alumne que en pot treure profit, la finalitat del joc, que pot ser lingüística, cultural o dinàmica i la manera de posar en pràctica el joc.  

Racó de Buf. Racons de treball oral a parvulari

Ribas, Lurdes; Gispert, Dolors
L’Àlber, 1997

 

L’objectiu del llibre és la proposta d’activitats de gimnàstica respiratòria a fi que els infants tinguin un bon control d’aquesta funció tan important per a una correcta fonació. L’estructura que es presenta és la següent: en el primer capítol es fa una descripció dels materials individuals i col·lectius que es poden utilitzar; en el segon hi trobarem una descripció d’objectius i continguts de la unitat didàctica; en el tercer i quart es detallen les activitats individuals i col·lectives; en el cinquè es parla de l’avaluació i de la cloenda del racó. Els annexos contenen els dibuixos utilitzats i els taulers de joc.

Racó de ritme i audició. Racons de treball oral al parvulari

Gispert, Dolors; Ribas, Lurdes; Roma, Guillem; [intèrpret cd]; Roma, Marta; [intèrpret cd]
L’ Àlber, 2003

 

Conjunt de materials per a treballar l’educació de l’oïda, l’audició, el ritme i el moviment. La sèrie Racons de treball oral a parvulari, té com a finalitat millorar la competència comunicativa dels alumnes d’Educació Infantil. Aquest llibre conté recursos per als mestres i especialistes per a facilitar als alumnes l’entrenament dels valors musicals de la llengua oral com a elements essencials d’informació i enriquiment de la parla. S’ofereixen els continguts d’aprenentatge, les activitats, les estratègies d’intervenció, les orientacions metodològiques i tots els recursos gràfics necessaris per a treballar-ho. El cd conté l’enregistrament de sons necessaris per a les activitats proposades de discriminació auditiva i les cançons populars que es troben al cançoner del llibre, amb les seves melodies.

El racó dels llavis

Ribas,Lourdes; Gispert, Dolors
Àlber, 1999

 

Els materials d’aquesta sèrie tenen com a finalitat millorar la competència comunicativa dels alumnes d’Educació Infantil. Per aconseguir aquesta millora, són imprescindibles una bona coordinació de tot l’aparell bucofonador i un bon control respiratori, per això l’objectiu d’aquesta obra és la d’ajudar l’infant en el seu desenvolupament fonològic. Aquest llibre dóna recursos als mestres i especialistes per facilitar als alumnes l’entrenament de l’òrgan d’articulació dels sons: els llavis. La proposta dóna tots els recursos per dur a terme un treball pràxic dins el marc de l’aula ordinària amb l’organització de racons. El contingut es presenta en quatre apartats: materials necessaris, programació de la unitat didàctica, activitats i avaluació. S’inclouen les imatges i els taulers que s’han d’utilitzar en les diverses activitats.

Proposta de treball centrada prioritàriament en la comunicació oral i desenvolupada mitjançant vuit activitats. L’objectiu bàsic és que els/les alumnes parlin, que s’ampliï l’espai de l’oralitat en la pràctica quotidiana a l’aula, que millorin les habilitats del llenguatge oral i que adoptin una actitud positiva davant les llengües diferents de la pròpia i davant les persones que les parlen. Les activitats que es desenvolupen en la proposta són les següents: construcció d’una història col·lectiva, pluja d’idees sobre una qüestió d’interès, presentació d’un llibre, la tradició oral (contes, refranys, embarbussaments…), al telèfon, en versió original, parlar com si…, el debat. Es donen unes orientacions metodològiques i també una pauta per fer l’avaluació. Per cada activitat s’especifiquen uns objectius concrets i es detalla la manera de realitzar-la.  

CISTELLA DE BUF

Aquesta activitat està pensada per a ajudar a l’infant en el seu desenvolupament fonològic per mitjà de l’exercitació sistemàtica de les capacitats respiratòria i articulatòria del seu sistema fonatori mitjançant diferents activitats,  com ara: bombolles de sabó, bufar espelmes, bufar confetti i també bufar amb xiulets!

Abans de començar a realitzar les diferents activitats del racó del buf, es pot veure la pel·lícula dels 3 porquets i veure que el llop bufava molt i molt fort!

http://www.youtube.com/watch?v=jK-MhibQ0BQ

http://rafalvell-equipdesuport.blogspot.com/2011/01/cistella-de-buf.html

 12-rbuf

sonsp3

resusop3 

laubosch

 

MATERIALS PER TREBALLAR LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA

http://www.xtec.cat/serveis/creda/a8924081/pagina7.htm

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3330

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdtap/practica_2-6.html

 

DISCRIMINACIÓ AUDITIVA

http://conteni2.educarex.es/mats/11340/contenido/index2.html

http://rincones.educarex.es/diversidad/index.php?option=com_content&task=view&id=504&Itemid=92

 http://rincones.educarex.es/diversidad/index.php?option=com_content&task=view&id=504&Itemid=92

 

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL: PROPOSTES CLASSIFICADES PER COMPETÈNCIES I NIVELL EDUCATIU

 

RACÓ DE LES PARAULES

 http://rafalvell-equipdesuport.blogspot.com/

 

RACONS DE TREBALL ORAL A PARVULARI

https://www.e-alber.com/coleccions/racons_de_treball_oral_a_parvulari

 

ACTIVITATS PER A L’ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE ORAL A L’EDUCACIÓ INFANTIL

http://www.scribd.com/doc/8495061/Actividades-Para-Estimulacion-Del-Lenguaje-Oral

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2459/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/r01hRedirectCont/contenidos/informacion/dif7/es_2082/adjuntos/libros/(7)%20Lenguaje/CAST/LENGUAJE.pdf

 El racó dels jocs fonològics

Ribas, Lurdes; Gispert, Dolors
Àlber, 1999

 

Els materials d’aquesta sèrie tenen com a finalitat millorar la competència comunicativa dels alumnes d’Educació Infantil. Per aconseguir aquesta millora, són imprescindibles una bona coordinació de tot l’aparell bucofonador i un bon control respiratori, per això l’objectiu d’aquesta obra és la d’ajudar l’infant en el seu desenvolupament fonològic. Aquest llibre dóna recursos als mestres i especialistes per afavorir la discriminació auditiva dels alumnes i treballar l’audició dels sons de la llengua per tal d’assegurar-ne la correcta pronunciació. La proposta dóna tots els recursos per dur a terme un treball pràxic dins el marc de l’aula ordinària amb l’organització de racons. El contingut es presenta en quatre apartats: materials necessaris, programació de la unitat didàctica, activitats i avaluació. S’inclouen les imatges i els taulers que s’han d’utilitzar en les diverses activitats.

Programant la parla

Villaescusa, Júlia
Graó, 2004

 

Projecte d’immersió lingüística del CP Mas d’Escoto de Riba-roja de Túria, entorn a l’expressió oral, a través de jocs de llenguatge, de matemàtiques i activitats de racons. Inclou 6 fitxes didàctiques.

Jocs de consciència fonològica

Tió, Josep; Subirana, Joan; [il·lustracions]
Edicions l’Àlber, 2006

 

Conté els materials de 40 jocs que treballen habilitats lingüístiques fonamentals en l’aprenentatge de la llengua escrita. Tenen dues finalitats essencials: facilitar l’anàlisi de l’estructura sonora de les paraules i relacionar l’estructura sonora de la llengua oral amb l’estructura gràfica de la llengua escrita. Els destinataris principals d’aquests jocs són els infants que estan immersos en l’aprenentatge de la llengua escrita. Tot i que el gruix del material va adreçat a l’alumnat de cicle inicial, poden ajudar a fer més sòlida la reflexió lingüística a alumnes més grans. També poden resultar útils per a alumnat nouvingut o per a qui té un domini de la llengua irregular o poc consolidat. A la guia didàctica es poden trobar les observacions per a l’ús d’aquest bloc de materials, abans, durant i després del joc.

 

Hablar en clase. Cómo trabajar la lengua oral en el centro escolar

Catalina Barragán, Anna Camps, M.a Claustre Cardona, Júlia Ferrer y otros

Saber expresarse oralmente es una de las competencias básicas del currículo y una necesidad primaria para desenvolverse autónoma y plenamente en un entorno social alfabetizado como el nuestro.

Parece, pues, alarmante, la constatación de la casi ausencia de trabajo sistemático de la lengua oral en la escuela más allá del parvulario. Por ello creemos oportuna la contribución que ofrece este libro, tanto a la reflexión teórica como a las posibles maneras de trabajar el lenguaje oral en las diferentes etapas y a través de múltiples experiencias.

Contenido
1)La construcción de la lengua oral
2)La discusión como género discursivo y como instrumento didáctico
3)Hablar para aprender a hablar mejor
4)Hablar en clase, aprender lengua

EDUCACIÓN INFANTIL
5)La narrativa oral: La expresión oral.Los cuentos. Cómo enseñar a los niños y niñas a explicar cuentos. Ejercicios para desarrollar la capacidad expresiva
6)Los juegos de representación, una herramienta para favorecer el desarrollo del lenguaje
7)Lengua oral en las aulas multiculturales y plurilingües en educación infantil: La realidad de nuestras escuelas

EDUCACIÓN PRIMARIA
8)Literatura y juegos de lengua en el currículo escolar: Los juegos de lengua. La adivinanza. La charada. El jeroglífico
9)La conversación en el aula: Conversación espontánea contra conversación organizada. Ítems de evaluación
10)Profesorado de lengua y tratamiento de la oralidad

 

La comunicació oral

Grupo Eleuterio Quintanilla
Graó, 2006

 

 
Escoltem, Parlem, Escrivim

Capell Tomàs, Fermí
Miquel A. Salvatella S. A., 1987

 

Aquests quaderns són pensats per a treballar les estructures més assequibles que el nen del Cicle Inicial empra en primer lloc. Cada full és motiu de conversa amb els alumnes, i cal utilitzar l’estructura que allí es treballa. Els alumnes escriuen les construccions que abans han escoltat i que han utilitzat oralment.  

 

La conversación

Sánchez, Begoña; Ramírez, M. Elena; Santos, Rosa
Graó; [Barcelona], 1992

 

Unitat didàctica per a treballar aspectes de comunicació, sobretot oral, com a eina de treball en qualsevol matèria curricular. Parteix de la base que la bona conversació és indispensable per a poder desenvolupar qualsevol tasca a l’escola i a l’hora dels estudis. Proposa una sèrie d’activitats per fer amb els alumnes del Cicle Inicial d’Educació Primària. Treballa continguts pròpies de la llengua oral i escrita. Inclou una programació de continguts. conceptes, procediments i actituds; una seqüència d’objectius i metodologia a emprar. Aquestes activitats queden reflectides en 12 fitxes preparades per poder-les emprar amb els alumnes. 

La conversa en petits grups a l’aula

Sánchez-Cano, Manuel; [coordinació]; Cabra, Mª Carmen; Comallonga, Lourdes; Escudé, Neus; Font, Elisabet; Forés, Nati; Fuster, Marissa; Giné, Mariona; Grau, Rosa; Mas, Teresa; Ribó, Elisenda;
Graó, 2009

 

Proposta que recull el potencial de la conversa com a eina que ajuda a construir coneixement i llenguatge. Descriu la importància de la llengua oral i la conversa a l’aula i defineix estratègies que faciliten la comunicació en petit grup. Presenta consideracions i eines per dinamitzar aquesta activitat a nivell de centre i d’aula. També descriu com implicar a les famílies en aquest projecte.

Tenemos un tesoro en clase

Díez Navarro, M. Carmen
Graó, 1995

 

Proposta didàctica d’educació infantil, principalment pàrvuls de 3 anys encara que es pot treballar a 4 i 5 anys, on es treballen aspectes matemàtics i d’expressió oral bàsicament, encara que en treballa d’altres com llenguatge plàstic, musical, no verbal, etc. La idea de la proposta es basa en aconseguir un tresor a través del que els alumnes portin de casa seva, i a partir d’aquí realitzar activitats lligades amb els objectes que han portat. El conte que serveix de motivació és el d’Alí Babà i els 40 lladres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *