Història Internet

HISTÒRIA D’INTERNET

 

Principalment, la creació d’Internet es basa en una xarxa de caràcter militar creada pel Departament de Defensa dels Estats Units d’Amèrica. Va ser creada per encàrrec del Departament de Defensa dels Estats Units com a mitjà de comunicació per als diferents organismes del país.

La primera vegada que es va sentir a parlar d’alguna cosa similar a Internet va ser a la Universitat de Califòrnia a Los Ángeles, l’octubre de 1969.

mónordins

Però, certament, els inicis d’Internet es remunten al 1983 amb la primera xarxa de llarg abast. Aquesta destaca per la seva grandària i la capacitat de cobrir distàncies de 100 a 1000 km. Va ser posada en marxa per la National Science Foundation dels EUA.

L’any 1995, aquesta xarxa s’obrí al comerç i, durant la dècada dels 90, va guanyar popularitat.

L’agost de 1991, el CERN (Organització Europea per a la investigació Nuclear) publicà el projecte World Wide Web (WWW).

httpmón

Dos anys  després, Tim Berners-Lee  inicià la creació de HTML i HTTP. Les primeres sigles al·ludeixen a HyperText Markup Language, que fan referència al llenguatge de marcat per a l’elaboració de pàgines web.

Les segones sigles, HTTP, són una abreviatura de la forma anglesa Hyper Text Transfer Protocol, ‘protocol de transferència d’hipertextos’, que s’utiliza en algunes direccions d’Internet.

L’any 1993 el Centre nacional per a aplicacions de supercomputació, que és un centre d’investigació i de serveis de supercomputació de la Universitat d’Illinois, desenvolupà el primer navegador web, el Mosaic, en la seva versió 1.0.

rentadora

Internet, com a mitjà de comunicació, es va començar a generalitzar en els països desenvolupats a mitjan anys 90 i ara és una xarxa estesa per tot el món i coneguda per tothom.

 

JAS K., JESSYCA M. (3B) I DENISE Z. (3C)

Go to Top