Adolescents

PSICOLOGIA DELS ADOLESCENTS

grupet

Per començar, cal dir que l’adolescència és una etapa vital exclusiva de la nostra espècie.

   

Què és l’adolescència?                                   

Des del punt psicològic, l’adolescència es caracteritza per la descoberta de la sexualitat, la inestabilitat emocional, el desenvolupament del pensament, de les ideologies i el desafiament dels límits.

L’adolescència estableix la personalitat individual de cada persona; hi influeixen els gens i l’àmbit social. Es basa en els aprenentatges de la infància, però també en els de les noves experiències.

 

El control emocional i la impulsivitat

L’adolescència és l’etapa de la vida en què les persones proven els seus propis límits i per provar els límits cal assumir riscos.

cap

Tots el que s’acaba d’esmentar (la descoberta de la sexualitat, la inestabilitat emocional, el desenvolupament del pensament, de les ideologies i el desafiament dels límits) està causat per un increment de la impulsivitat.

Aquest increment de la impulsivitat  té una base cerebral, que està programada perquè es produeixi durant l’adolescència. Cada adolescent té l’increment de manera diferent.

 

http://criatures.ara.cat/elcerbell/2014/02/13/per-que-els-adolescents-son-emocionalment-mes-inestables-i-impulsius-que-els-adults-i-els-nens-i-quines-consequencies-te-en-el-seu-creixement-personal-i-educatiu/

Lídia B. (3B), Glòria M. i Sandra R. (3C)

Go to Top