Llegim en parella

L’activitat “llegim en parella” consisteix en que un és el tutor i l’altre és l’alumne. Cada setmana teníem textos diferents: Un còmic, una auca, una notícia, un poema, una història, etc. Cada text tenia quatre parts: Abans de llegir, la lectura, la comprensió lectora i les activitats complementàries.

És una eina que ens ajuda no només a llegir més i millor, sinó també a millorar el nostre vocabulari i a aprendre coses noves.

Com a suggeriments necessitaríem més temps per acabar les activitats; també ens agradaria fer lectures amb altres cursos i triar nosaltres les lectures que més ens agradin i motivin i finalment, pensem que les preguntes haurien de ser més de pensar i de lògica i no tan infantils.