Presentació

Never stop learning, because life never stops    teaching.

Benvingudes i benvinguts!

Aquest blog es va iniciar al veure la necessitat de plasmar  el meu aprenentage online arran d’un curs que vaig començar a fer amb la plataforma aprende INTEF.  Els primers articles, els vaig escriure en una altra web; identifiquem les ciències, també creada en un curs que vaig fer amb XTEC, tot i que a l’adonar-me que no pararia d’aprendre i de fer micro cursos o cursos més extensos, vaig creure convenient crear una pàgina  on tot l’aprenentatge adquirit online hi quedés representat.

He diferenciat en dos blocs diferents els micro cursos que vaig fent per la plataforma intef, i els cursos de més hores que realitzaré al llarg del meu camí.

La intencionalitat del blog, és crear un espai i un diari d’aprenentage on quedi reflectit tot allò que vaig aprenent, a més a més, és també  un potent banc de recursos TIC .

Espero que us agradi, si més no, que us serveixi!