Quaderns

En aquesta pàgina podeu trobar els espais de treball i de comunicació de cada curs organitzats en forma de quaderns digitals. Per accedir només heu de clicar en el quadern del vostre curs actual.

A classe se us donarà les instruccions precises perquè pugueu accedir com a col·laboradors i d’aquesta manera participar i penjar aquelles activitats individuals i cooperatives que se us proposi durant el curs.

Accés als quaderns de treball de l’actual curs acadèmic:

bgquadern1 bgquadern2 bgquadern4 ctmaquadern1