Individuals

ACCÉS AL FORMULARI VISITA AL MUSEU DE GUGGENHEIM DE BILBAO


BIOLOGIA 2n BAT

Esquemes muts de les diferents parts del metabolisme (aquests esquemes són els lliurats als alumnes del grup de biologia de segon de batxillerat en la classe i per tant cal tenir en compte que es complementen amb les explicacions de classe):

 1. Esquema resum conjunt glicòlisi-CAT.
 2. Esquema resum β-oxidació.

BIOLOGIA 1r BAT

 1. Accés al Qüestionari 1: Els bioelements
 2. Accés al Qüestionari 2:
 3. Accés a l’esquema-resum: Transcripció en cèl·lules eucariotes
 4. Accés a l’esquema-resum: Traducció en cèl·lules eucariotes
 5. Accés al programa d’ordinador CODI GENÈTIC d’en Josep Ma Llort (per poder trobar l’enllaç de descarrega del programa us heu de desplaçar a la part inferior del web).
 6. Accés a l’activitat de repàs del codi genètic: completar la taula.

CMC 1r BAT:

 1. Accés al Qüestionari 1: “Qui és qui?
 2. Enllaç al vídeo vist a classe: Redes 127. Los misterios del Universo
 3. Enllaç a l’index de continguts que ha de contenir la llibreta
 4. Accés al Qüestionari 2:

1r ESO:

 1. Accés al Qüestionari 1 (univers-material laboratori-seguretat laboratori)
 2. Accés al Qüestionari 2 (atmosfera-hidrosfera-competències bàsiques)
 3. Accés al Jclic Observem i mesurem
 4. Accés a les imatges capturades en les pràctiques d’observació al microscopi òptic (1 ESO A)

 


3r ESO:

 1. Accés al Qüestionari 1 aparell digestiu
 2. Accés al dossier de treball de l’aparell digestiu: activitat 23
 3. Esquema mut aparell digestiu (sense números)
 4. Esquema mut aparell digestiu (amb números)
 5. Accés al Qüestionari 2 aparell respiratori i digestiu
 6. Accés al Qüestionari 3 medi intern: sang
 7. WEB: Your heart and circulatory system.
 8. Accés al Qüestionari 4 Heart & Circulatory System

1r BAT CTMA:

 1. Esquema del cicle de Wilson
 2. Accés al Jclic de Tectònica de plaques

2n BAT CTMA:

 1. Accés al Jclic de l’atmosfera
 2. Accés al Qüestionari Itinerari Geològic-Literari a Barcelona