Lectures

Lectures interdisciplinars Articles i fragments de text Llibres recomanats

Clicant a cada enllaç podeu accedir d’una banda, a les lectures interdisciplinars dels cursos d’ESO i de BAT, on teniu les imatges de les portades, els autors i els títols, així com alguna recomanació sobre la seva lectura. D’altra banda, també podeu trobar aquells articles i fragments de texts que treballarem a les classes, amb l’opció de poder-los descarregar en format pdf. Finalment, trobareu un apartat de llibres recomanats amb una petita descripció per tal d’animar-vos a la lectura relacionada amb les ciències i la divulgació científica. En aquest darrer cas si teniu propostes que vulgueu incorporar, les podreu suggerir a classe al vostre professor.