1. EL COMPÀS
  2. FIGURES MUSICALS
  3. NOTES MUSICALS
  4.  SUDOKU