Relaciona aquestes artistes amb l’ofici que les ha fet conegudes: