En Jep i la Rita ens canten la llegenda de Sant Jordi:

 

I la Dàmaris Gelabert també i amb dibuixos!