FES CLIC A LA IMATGE DE LES FLETXES DINS D’UN QUADRE GRIS I VEURÀS CORRECTAMENT L’ACTIVITAT.