CLASSICS FOR KIDS és una pàgina web de la Ràdio Pública de Cincinnati USA.  Contè molts recursos sobre música (història de la música, compositors, jocs, activitats…) que podem utilitzar lliurement alumnes, mestres i famílies.

Classics for Kids is here to help you introduce your students to the joy of music! All resources and lesson plan materials on this web site are FREE for use by schools, teachers and families! You have permission to share and link to the website and all resources. In return, we ask that you acknowledge Classics for Kids from Cincinnati Public Radio as the source.