Mas de la Roca

Ubicació: x: 414631 y: 4617390

Masia situada als afores del poble, a un nivell més amunt de la balma del Perich. Una part de la casa està construïda en l’interior d’una balma o roca, d’aquí ve el nom del mas i de la família. És una casa de planta baixa i dos pisos, construïda en pedra amb teulada a doble vessant de teula àrab. La porta principal és d’arc de mig punt i dóna accés a una estança en la que hi ha una tina i una premsa que té la data 1712 al travesser de fusta, i 1780 a les pedres que la suporten. Es conserva també la base de pedra de l’antic trull d’oli. Al pis, on es troba l’habitatge, hi ha un antic forn de pa en bon estat, amb la boca de pedra. Les terres que pertanyen a la casa estan fetes en feixes ja que el terreny de l’entorn fa molt desnivell. A l’exterior de la casa hi ha una altra tina adossada a un corral petit, i una bassa de regadiu amb una pedra amb la data 1610 gravada.

Les úniques dades documentals que tenim del mas són les que dóna la consueta de Mura el 1592, que diu que a la casa de la Roqua habitaven set persones, essent el de més edat en Joan Sala Roqua (ABEV). Per tant, al segle XVI la casa ja existia, essent probable que es construís a l’Edat Mitjana el primer habitatge. La data de la bassa, 1610, ens indica una època de reconstruccions al conjunt. Les dates de la premsa, 1712 i 1780, ens indiquen la cronologia d’una època d’aprofitament vitícola. Des de l’any 2001 s’estan portant a terme diferents reformes que intenten recuperar els elements antics que es van perdre fruit de l’estat de deteriorament en què es trobava el conjunt.

Els habitants del Mas al 1592:

Joan Sala Roca 36 anys
Margarida Salla 22
Joana Rocasallas 17
Joan Salla Roca 12 no confirmat
Antoni Joan Salla Roca 9  “
Martí Salla Roca 7  “
Valentina Salla 1  “