Els Carrers

(Advertència: És complicat fer un llistat numerat fidedigne dels carrers de Mura. Ja que s’alterna la numeració antiga amb la nova i cases sense númeració.)

Carrer de la Muntanya

nº2 Cal Serra
nº3 Ca la Nieves
nº5 Cal Sili
nº7 Cal Calvó
nº9 Cal Minguet      cal Pau
nº11 Cal Fideuer El Retaule antiguitats
nº13 Ca la Pepa  (Cal Rebanissa)
nº15 Cal Sastricó Pisos
nº15 Cal Figueró Pisos
Cal Gori Centre Cívic
nº21 Cal Fineta Antic sindicat dels pagesos
nº 23 Cal Cisteller
nº25 Cal Magí
Cal Masqué  Desapareguda
nº2 Cal Maura L’encarregat de la fàbrica
nº4 Cal Sastre de Trullars Cal Jaume Soler
nº8 Cal Sala
nº10 Cal Quicó
nº12 Cal Pujalt (Cal Bardissa)
nº14 Els pisos de ca la Pepa Forn de pa Muntada
nº18 Cal Sarró
 nº20  Ca l’Arola

Plaça Tomàs Viver

Cal Carner Abans cal Jep Vall
Cal Marones El Celler de la Roser
Cal General Desapareguda

Carrer Roquetes / Faixò / Coma

nº11 Ca l’Esteve
Cal Campà  (Ca la Julia)
 nº6 Cal Batista Cal Carter
nº9 Cal Carné
nº7 Cal Serralet
La Duana
nº4 Cal Sereno (Catot)
nº1 Cal Picosti
nº3 Ca la Cargolera
nº1 Cal Manel
nº3 Cal Manyetes (1795)
nº2 Cal Jepó – Cal Forn
Cal Xic sastre
Cal Pagès
Cal Francolí Cal Masnou
nº11 Cal Paleta
nº8 Cal Ferrer Nou (1780)
 Cal Pomas?
Cal Nard (1674)
Cal Refardes
nº17 El Retiro
nº19 Cal Martí de l’Hostal (Victu)
nº21 Cal Bord    Ca la Tresona  Abans de 1910 cal Camprubí

Carrer Alfons Sala

Ca l’Escaiola
Cal Buticlau Cal Puigarnau

Passatge Camilo Antonieti

 nº6 Cal Mariano (1640)
Cal Lluc

Carrer Verge de Montserrat i Bages

Cal  Pauleta
El Cafè       cal Xaix
Cal Fruitós
Cal Co
Ca la Dionisia (ca la Xica)
 nº3 Cal Birolis
L’Ajuntament vell
Cal Damià  Desapareguda
 nº5 Ca l’Aurell   Cal Viadiu Cal Vidal
Xalet Viadiu

Carrer Joan Alavedra i baix plaça

 nº11 Cal Roca
La Fassina
L’Hostal
Cal Jepet
Cal Playà
Cal Joanet
 nº10 Cal Costa
 nº8 Cal Teixidor
 nº6 Cal Ferrer Cal Palau
 nº4 Cal Sol
 nº2 Cal Jaumetó

Plaça i Carrer Guimerà

 nº1 Cal Llobet
 nº6 La Tenda
 nº2 Cal Ballbé
 nº3 Cal Aló    Cal Marticandi
 nº4 La Fonda de Cal Feliu

Carrer del Sol / de Sant Martí

Ca la Jaume de la plaça
 nº1 La Rectoria
Cal Llogari
 nº4 Villa Maria
 nº5 Ca l’Agustí
Cal Farell
Cal Sagal
Cal Lau
Cal Lep
 nº14 Cal Soldat
nº6 Cal Costa Valencianet  Cal Malgosa
 nº8 Cal Grauet (1692)

Carrer Sant Antoni M. Claret

nº2 Cal Cargolaire
nº4 Cal Xasquet de Baix   Cal Renagaix
nº6 Cal Peraire   ca la Joanorum
nº8 Cal Martí Candi   Cal Siller
Cal Garrell
Cal Cinto
Cal Carlets
Cal Creus

Carrer de Sant Antoni

 nº36  Cal Mistaire
 nº38  Cal Grau
 nº40  Cal Feliu
 Cal Lau
 nº46  Cal Tirolot
 Cal Rajoler
 Cal Arola
 nº54  Cal Pones
 nº56  Cal Martirola

Carrer Nou

 nº1  Cal Fèlix
La Riba
 nº3 Cal Pigat   Ca l’Antònia Cal Parraquer  Cal Rubis
 nº4 Cal Costa de Dalt (ca la Sara)  Cal Tomàs Viver
nº4 Cal Cames
 nº5  Cal Jordi   (Ca la Victòria)
 nº6 Cal Gras
 nº7 Cal Benetó (Cal Coll curt)
 nº8 Cal Mestre Xic
 nº9 Cal Playanet 1728
 nº10 Cal Ceba
 nº11 Cal Siller (a sobre de cal Martí Candi)
nº12 Cal Grande
nº13 Cal Xasquet de Dalt (Llarg)
nº14 Ca la Treseta
nº15 Cal Sec
nº16 Cal Espinalt
nº16 Cal Cigala
nº17 Cal Celdoni
nº18 Cal Ferelló
 nº19 Ca la Miquela
 nº19 Cal Vidrier
nº21 Cal Marc
nº22 Cal Bleda  Cal Nano
nº23 Cal Sastre
 nº24 Ca l’Argelaguet
nº25 Ca la Gaietana
nº26 Ca l’Espardenyera
nº27 Ca la Nàsia
 nº29 Ca la Quima
nº28 Cal Frare
nº30 Cal Rata     (Cal Verdós)
nº31 Ca la Santa   (Cal Crospa)  Ca la Tata
Cal Pastor
Cal Capitanet Ca l’Arís
nº33 Cal Crospa
 nº34 Cal Lau de Dalt
Cal Ros

 

Raval de Dalt

Cal Cullerola
Cal Puça
Cal Tramuntana
Cal Zarit
Cal Creus
Cal Garrofí