Els Masos

Mapa dels masos antics del terme de Mura que surten citats a la consueta de Mn. Oller de 1592. (falta el Xetmar)

Entre la parròquia de Sant Martí i la sufragània de Santa Creu de Palou hi havia un total de 36 cases, 16 de les quals eren masos (12 a Sant Martí i 4 a Santa Creu) les 20 cases restants eren a la sagrera de Mura.

El nombre total d’habitants era de 268.