Lo Xetmar

D’aquest mas no se’n sap la localització exacta. Només que la consueta diu que el mas “se te y possex per Joan Vila pagies de dita parrochia de Mura”. Aquests eren els seus habitants:

Salvador Vall 50 anys
Guillem Oliveras 28
Antic Oliveras 20
Speransa Vall 45
Antonia Roca 15
Jaume Vall 12 no confirmat
Valentí Vall 10  “
Joan Vall 7  “