12/09/11

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 1r TRIMESTRE/

CURS 2011/12

Període: 12/09/11 al 30/09/11

Llengua Catalana

Lliçó 1:
Les síl•labes.
Golf a bord.
Jo vinc de Cochabamba.
En RAT: un ratolí molt especial.
La casa de Coral.

Segon

1-5 Lectures
Onomatopeies
Recull
Síl•labes
Esquema
Mud1
Mud2
Activitats
Noms de persona
Activitat
Diari personal
Esquema
Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova
– CD contes i poemes Barcanova

Tercer

Noms propis
Activitat
Els cavalls
Projecte Els cavalls
Vocabulari
Mites de: Dafne, Minotaure, Ícar i Prosèrpina
Què és un mite?
Mitologia per a Primària
Apol•lo i Dafne
Teseu i el Minotaure
Dèdal i Ícar
El rapte de Prosèrpina
L’anècdota

La comunicació
Esquema
Aulanet
La síl•laba tònica i la síl•laba àtona
Esquema
Mud1
Mud2
Activitats
Els dígrafs
Esquema
MUD
MUD
Aventura’t amb l’ortografia
Els camps semàntics
Esquema
Exemples
Troba la paraula amagada
Parts d’un vaixell
El diccionari: l’ordre alfabètic
Esquema
Mud

L’alfabet
Esquema
Clic
Clic
Un mes un conte
Dictat
– Windows Journal
Autoavaluació
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Quart

Rafael Nadal
Viquipèdia
Calendari romà
Presentació
Descripció d’objectes
Exemples
Les llengües del món
Mapa
Mapa
Jocs
Els dígrafs
Esquema
MUD
MUD
Aventura’t amb l’ortografia
Els diftongs
Esquema
Explicació
MUD
JCLIC
La formació d’adjectius
Esquema
Activitats
Teide
Teide
El diccionari: L’ordre alfabètic
Esquema
Mud

L’alfabet
Esquema
Clic
Clic
Normes d’accentuació
Esquema
Esquema
Activitats
Un mes un conte
Dictat
– Windows Journal
Autoavaluació
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova


Cinquè

Diari personal
Esquema
Els eclipsis
Fitxa
Els antònims
Esquema
Teide
JCLIC
JCLIC
Els dígrafs
Esquema
MUD
MUD
Aventura’t amb l’ortografia
Les llengües de l’Estat espanyol i del món
Mapa
Mapa
Jocs
La descripció
Explicació
Qui és la Ruth?
Qui és qui?
Els bandolers
Un mes un conte
Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Sisè

Les famílies de paraules
Explicació i activitats
Esquema
Diccionari Didac
Els dígrafs
Esquema
MUD
MUD
Aventura’t amb l’ortografia
Els diftongs
Esquema
Explicació
MUD
JCLIC
Els hiats
JCLIC
La llengua catalana
Dialectes del Català
La descripció de llocs i ambients
Explicació
El punt
Esquema
Aventura’t amb l’ortografia
El text, el paràgraf i la frase
Esquema
Tipus de frases simples
Esquema
Activitats
La frase misteriosa
La ciència i la comunicació
Recerca Internet

El text narratiu: llegenda marina
La carbassa Carolina
La Noguer i l’Urgelius
Recull
Un mes un conte
Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Lengua Castellana

Lección 1:
Mis amigos.
El abecedario.
La sílaba. La separación de palabras.
La sílaba.
La acentuación.

Segundo

Los números cardinales
Esquema1
Los números ordinales
Esquema2
Nombres propios
Actividad
Cuaderno
br/bl
Actividad
La sílaba
Actividad
Poema
Poemitas
Dictado

– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova
– CD contes i poemes Barcanova

Tercero

La princesa y el guisante
Cuento y comprensión lectora
Barquichuelo de papel
Vídeo
El abecedario. El orden alfabético.
Actividad
MUD
Un tren cargado de letras
Genmagic
La sílaba
Silabitas
Sílabas
MUD: número de sílabas
La sílaba tónica
Animals de granja
La granja
El texto narrativo
La Luna
El texto descriptivo
“Aprendemos a describir
Dictado
– Windows Journal
Autoavaluación
– CD interactivo Barcanova
– CD recursos del aula Barcanova

Cuarto

El sombrer
Sapo y Sepo
Mi nacimiento
Memorias de una gallina
La sílaba. La separación de palabras
Silabitas
Sílabas
Palabras según nº de sílabas
MUD: número de sílabas
La sílaba tónica y la átona
La sílaba tónica
La sílaba tónica y la átona
Dictado de sílaba tónica y átona
El orden alfabético
Laberinto de letras
Actividad
MUD
Un tren cargado de letras
Genmagic
El texto narrativo
Muds
El texto descriptivo
– “Aprendemos a describir
Dictado
– Windows Journal
Autoavaluación
– CD interactivo Barcanova
– CD recursos del aula Barcanova

Quinto

El cerdo

Una noche sin luz

La sílaba
Silabitas
Sílabas
Palabras según nº de sílabas
MUD: número de sílabas
Clasificación
Los dígrafos
Reglas y ejercicios
Los grupos consonánticos
JCLIC
JCLIC
La sílaba tónica y la átona
La sílaba tónica
La sílaba tónica y la átona
Dictado de sílaba tónica y átona
La tilde
Sílabas y acentos
La diéresis
Vídeo
Actividad
Actividad
Normas de accentuación
MUD
El diccionario
Exercicio
El texto expositivo
La cabaña del bosque
Dictado
– Windows Journal
– CD interactivo Barcanova
– CD recursos del aula Barcanova

Sexto

Los árboles
Presentación
El caballito de mar. Un pez que parece fantasia
Información
La acentuación
La acentuación con Don Quijote
Cómo suenan las palabras
El acento gráfico o tilde
MUD
La tilde
El diptongo
Explicación
MUD
Dictado
El hiato
Explicación
El triptongo
Esquema
Presentación

La diéresis
Vídeo
Actividad
Actividad
El texto narrativo
Contes Nea
El texto epistolar: la carta
Mud
Dictado
– Windows Journal
– CD interactivo Barcanova
– CD recursos del aula Barcanova

Matemàtiques

Lliçó 1:
Els nombres de dues xifres.
Els nombres de tres xifres.
El sistema de numeració.
Nombres naturals. Suma i resta.
Operacions amb nombres naturals.

Segon

Cardinals fins a 99
Mud
Mud
– Esquema

Ordinals fins a 10è
Esquema
Un poco de orden
Clic

Parells i senars
Esquema
Clic

Sèries
Activitats Flash
Sèries

Tipus de línies
Activitat
Problemes
Quinzet

Editorial Vicens Vives
Internauta

Tercer

Cardinals fins a 999
Esquema
Mud
Mud
Ordinals fins a 15è
Esquema
Un poco de orden
Clic
Parells i senars
Esquema
Clic
Sèries
Clic
Sumar i restar
Activitat
Problemes
Quinzet
Autoavaluació

Editorial Vicens Vives
Internauta
Editorial Cruïlla 117308
Activitats

Quart

Nombres fins al milió
Esquema
Activitat Flash

Ordinals fins a 30è
Esquema
Clic
Nombres romans
Esquema
Genmagic
Signes > <
Ordenar ascendent
Ordenar descendent

Sumar i restar
Joc
Problemes
Quinzet
Autoavaluació

Editorial Vicens Vives
Internauta
Editorial Cruïlla 117316
Activitats

Cinquè

Nombres fins al milió.
Esquema
Activitat Flash
Signes > <
Activitat
Parèntesis
Activitat
Propietats de la suma i la resta
Activitat
Sumar i restar
Joc
Problemes
Quinzet

Editorial Vicens Vives
Internauta
Internauta
Editorial Cruïlla 120979
Activitats

Sisè

La descomposició de nº
Activitat
Relació + -/x :
Operacions combinades
Joc
La divisió. Prova
Flash
La divisió
Escriptura nº naturals
Flash
Problemes
Quinzet

Editorial Vicens Vives
Internauta
Internauta

Coneixement del Medi
Natural
i Social

Lliçó 1:
Créixer sa.
L’alimentació i la salut.
La nutrició.
La salut i l’alimentació.
La salut i la prevenció.

Segon

Els mesos de l’any
Calendari ZER
Activitats
Esquema
Parts del cos
JClic
MUD
Joc
Fitxa personal
Exemple
Els sentits
JClic

Editorial Cruïlla
Activitats

Tercer

L’alimentació
Presentació
La piràmide dels aliments
Tria bo i sa
La dieta.
Jocs: TASTA’M
Tipus d’aliments
Joc: D’on venen els aliments?
5 al dia: Jocs
Auca dels aliments
Butbloc
Bons hàbits d’alimentació
Joc 5 al dia
Les dents
Ensenya’m les dents
Activitats
Higiene bucal

Editorial Cruïlla 117310
Activitats

Quart

Els aparells
Cos humà
Esquemes aparells
Animació digestió
La digestió
Adreces
Les dents, neteja
Ensenya’m les dents
Activitats
Higiene bucal
La respiració (Fases)
Adreces
Circulació
Adreces
Excreció
Adreces
Activitats
MUD
Joc
Butbloc

Editorial Cruïlla 117317
Activitats

Cinquè

La salut
Calaixos de medi natural
Joc primers auxilis

Hàbit s saludables
Jocs
Can Seixanta
Com evitar l’obesitat infantil
L’alimentació
Calaixos de medi natural
Tasta’m
Els nutrients
Presentació
La dieta
L’alimentació

Editorial Cruïlla
5 medi natural 122082
5 medi social i cultural 122083
Activitats

Sisè

La salut i la malaltia
Calaixos de medi natural
Joc primers auxilis
Els hàbits saludables
Jocs
Etapes de una malaltia infecciosa
Algunes malalties
Microorganismes
Web consulta
Prevenció i tractament
Vídeo
Clic

Editorial Cruïlla
6 medi natural 122084
6 medi social i cultural 122085
Activitats

Llengua Francesa

Lliçó 0:

Cinquè


Les lettres de l’alphabet:
Exercice
Exercice
L’alphabet
L’alphabet
Chanson de l’alphabet
French l’alphabet
Les voyelles/ Les consonnes
Phonetique
Les nombres de 1 à 12.
Les nombres
Les chiffres
La planete des chiffres
Chanson
chiffres
Exercice
Les nombres
Vocabulaire: livres, bonbons, grenouilles.
Les salutations
L’école

Editorial …
– Activitats

Sisè


Salutation: Bonjour !

Identification personale. Je m’appelle Céline.

Indication résidence: J’habite rue de Nantes.

Description personnes: Elle est grande et brune et elle a les.

Identification/ Situation objets: Regarde sous la table.

Description maison: Tu habites une maison ou un appartement.

Couleurs: blanc, noir.

Matériel scolaire: carton, crayon, feutre, crayons de couleur.

Adjectifs description de personnes: grand, brune, long, frisé.

Animaux: lapin, chien, chat, crocodiles, serpents, pandas, girafes, lions, hippopotames, kangourous, éléphants, singes.

Pays: France, Québec, Maroc, Sénégal, Madagascar, Belgique, Suisse, Algérie.

Famille

Interrogatifs: Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce qu’il y a Comment ? Où ?

Expression il y a: Qu’est-ce qu’il y a dans ton sac à dos

S’appeler i habiter en présent (je, tu, il, elle)

Masculin/féminin adjectif

Adjectif possessifs: mon, ma, mes

Articles définis le, la, l’, les / Articles indéfinis un, une des

Prépositions lieu sur, sous, derrière


Editorial …
Activitats

Educació per a la ciutadania i els drets humans

EL CIRCO DE LA MARIPOSA
Adreces ciutadania
Pensar amb el cinema
Pel•lícula
Material
Activitats
Calaixera

Treball interdisciplinari

Els ecosistemes.
Adreces
Ecosistemes de la Terra. Vídeo
Classificació. Vídeo
Tipus. Vídeos
Cadena alimentària i altres. Vídeos
Calaixera

Altres activitats TAC del trimestre

Programació 1r trimestre ZER.

Activitats a Butbloc.

Activitats cd

ALTRES SETMANES

  • Període:

  • Període:

  • Període: 21/11/11 al 22/12/11

  • Període: 24/10/11 al 18/11/11

  • Període: 03/10/11 al 21/10/11

  • Període: 12/09/11 al 30/09/11


CURS ANTERIORS:

Aquest article ha estat publicat en Curs 2011/12. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *