Comentaris per a l’examen de cinètica i equilibri químic

Cinètica química:

1. La constant de velocitat k és característica de cada reacció. El valor depèn de la temperatura de la reacció, però és independent de les concentracions dels reactius.

2. Les unitats de la constant de velocitat k depenen de l’equació de velocitat.

3. Els ordres parcials es determinen experimentalment i no han de coincidir necessàriament amb els coeficients estequiomètrics de la reacció (tot i que en molts problemes pugui ser així).

4. Els catalitzadors actuen disminuint l’energia d’activació de la reacció.

Sobre l’exercici 6 de la pàg. 72 del llibre: descarteu-lo.

Equilibri químic:

1. Cal comprovar que l’equació està ben igualada abans de fer cap càlcul. Si l’equació no està ben igualada, l’expressió de la llei d’acció de masses serà errònia.

2. Les concentracions s’han d’expressar sempre en mol/l i les pressions parcials en atm.

3. Per a una reacció que es troba en equilibri a temperatura constant, el valor Kc no canvia mai. Si modifiquem alguna de les concentracions de R o P, automàticament es modificaran la resta de concentracions per tal de mantenir constant el valor Kc. Podem dir el mateix per a Kp i les pressions parcials de R i P.

4. Un equilibri gasós es comporta com una mescla de gasos, on la pressió total de la mescla és la suma de pressions parcials de cada gas.

5. Poden haver reaccions d’equilibri de gasos on alguns dels R o P no es trobin en estat gas. Si ens demanen la Kp d’aquest equilibri, només treballarem amb les pressions parcials dels R o P que es troben en estat gasós.

6. Si un recipient té un volum constant, no podem variar la pressió modificant el volum. Per augmentar la pressió, afegim un gas inert que no intervé en la reacció ni modifica les concentracions, però fa augmentar la pressió total en el recipient.

7. En l’expressió que relaciona Kp i Kc, molt important, el valor d’R és 0.082 atm·l/mol·k. Recordeu que el terme ?n és exponent del factor RT!

Bé, ànims i endavant!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *