Joan Coromines, una vida per a les llengües

Joan Coromines, una vida…

 

Amb motiu de l’Any Coromines, el Departament d’Educació va  publicar, amb el suport del Consorci per a la Normalització Lingüística, el material didàctic Joan Coromines, una vida per a les llengües. Es tracta d’un dossier de més de 140 pàgines pensades perquè l’alumnat de secundària i de batxillerat pugui conèixer aquest homenot de la nostra cultura. Sens dubte, es tracta d’una excel·lent iniciativa a l’abast del nostre professorat (s’ha enviat als centres de secundària de tot el Principat de Catalunya, a les administracions educatives de la resta de territoris catalans i, a més, és disponible en format PDF a http://www.xtec.net/lic/centre/professorat/documenta/coromines_06.pdf.

Com és obvi, el material té com a funció principal la d’atansar la figura i l’obra de Joan Coromines amb la intenció, com es diu en el pròleg, que “pugui servir de referent per al jovent d’aquest país, en les mans del qual hi ha el futur de la nostra llengua”. Ara bé, també permet treballar el context històric, cultural i polític en què va viure el nostre filòleg (el convuls segle xx, en què la comunitat lingüística catalana ha viscut de tot: ressorgiments, repressions, esperances, frustracions…), conèixer les terres de parla catalana, saber quins són els canvis sociolingüístics del nostre país (és la primera vegada a la història en què el català ja no és la primera llengua de moltes de les nostres poblacions), tenir arguments a favor de la unitat de la llengua, saber quines són les varietats dialectals del català, familiaritzar-se amb la informació que ens aporten els diferents tipus de diccionaris…

Un material, per tant, molt complet que pot ajudar en la formació lingüística i, sobretot, sociolingüística dels nostres joves, un dels objectius que ens marca el nostre currículum. Recordem que alguns dels objectius terminals de l’àrea de llengua de l’Educació Secundària Obligatòria són “valorar la importància de la llengua pròpia i el món cultural que li dóna suport i s’hi reflecteix”, “reconèixer la diversitat lingüística del món actual, tot fent referència a l’extensió d’ús d’algunes llengües, amb especial atenció al català i al castellà”, “apreciar les normes que regulen la relació democràtica entre parlants de les diverses llengües de l’Estat, tot manifestant actituds de respecte cap a les llengües i els seus parlants i fent ús dels drets lingüístics”…

 Pere Mayans

Deixa un comentari