ACCENTS: UN LLIBRE PER A NOUS LECTORS

En el marc del Pla per a la Llengua i la Cohesió Social, un dels punts forts és el de l’elaboració de material didàctic que donés resposta a l’arribada (massiva) d’alumnat nouvingut. En aquesta línia, el Servei d’Ensenyament del Català de la Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social, responsable de dur a la pràctica el Pla en temes de llengua, va impulsar l’edició del llibre Accents, que ha publicat l’editorial Castellnou, un recull de contes pensat per a l’alumnat nouvingut que arriba a l’Educació Secundària.

El nivell de llengua del llibre (A2) s’ha fet a partir de les recomanacions del Marc Europeu Comú, el qual també s’ha fet servir per a la selecció dels temes. En aquest sentit, el llibre ha comptat amb l’assessorament de l’Associació Lectura Fàcil. També cal destacar que en el llibre hi ha índex temàtic molt útil que ens permet veure què es tracta en cada conte: identificació personals, ensenyament i educació, relacions familiars, estats físics, estats anímics, menjar i beure, rutines diàries, temps lliure i entreteniments, habitatge, lloc de residència, compres, viatges i trasllats. Es tracten situacions quotidianes properes a la realitat de l’alumnat i relacionades sempre amb les seves necessitats educatives.

Per tal que l’alumnat pugui escoltar un bon model de llengua, el llibre inclou dos CD amb la versió oral dels textos, un per a la versió central de l’estàndard i un per a la versió nord-occidental. La finalitat és molt clara: apropar el model de llengua a la realitat immediata de l’aprenent, per tal que l’ensenyament sigui plenament significatiu. Es tracta, sens dubte, d’una bona mostra de respecte per la nostra pròpia diversitat en cas dialectal.

Els autors i les autores del llibre, coordinats pel Servei d’Ensenyament del Català (ara Servei d’Immersió i Ús de la Llengua, són professionals de l’ensenyament, amb una àmplia experiència en l’ensenyament del català com a segona llengua i en l’elaboració de contes.

Finalment, destacar que l’ONCE n’ha fet la traducció al braille. Certament, un llibre pensat per a la diversitat entesa en un sentit molt ampli.

Fitxa bibliogràfica:

Dolors Berenguer, Margarida Falgàs, Anna Folch, Josep Gras, Alegria Julià, Mercè Maure, Dolors Sabater, Joan Salomó, Josep Vives

l·lustracions d’Esther Rodríguez

Barcelona: Castellnou Edicions, 2006

12-16 anys

 

Pere Mayans

Deixa un comentari