Monthly Archives: abril 2009

Els Marges, disponible en línia a text complet

La revista Els Marges s’ha incorporat recentment al RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) , el repositori cooperatiu des del qual es poden consultar, amb accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

D’aquesta manera, pot accedir-se al text de tots els números de la revista, des del moment d ela seva aparició, al 1974, fins a l’actualitat.