Category Archives: Materials didàctics

PETIT ATLES LINGÜÍSTIC DEL DOMINI CATALÀ

img089.jpgTot i que s’havia publicat el novembre de l’any passat, aquesta setmana l’Institut d’Estudis Catalans ha presentat públicament el Petit Atles Lingüístic del Domini Català, una versió de l’Atles Lingüístic del Domini Lingüístic Català pensada per a estudiants (bàsicament de batxillerat) i que pot ser una bona eina per explicar d’una manera diferent la dialectologia catalana. Continue reading

Joan Coromines, una vida per a les llengües

Joan Coromines, una vida…

 

Amb motiu de l’Any Coromines, el Departament d’Educació va  publicar, amb el suport del Consorci per a la Normalització Lingüística, el material didàctic Joan Coromines, una vida per a les llengües. Es tracta d’un dossier de més de 140 pàgines pensades perquè l’alumnat de secundària i de batxillerat pugui conèixer aquest homenot de la nostra cultura. Continue reading

ACCENTS: UN LLIBRE PER A NOUS LECTORS

En el marc del Pla per a la Llengua i la Cohesió Social, un dels punts forts és el de l’elaboració de material didàctic que donés resposta a l’arribada (massiva) d’alumnat nouvingut. En aquesta línia, el Servei d’Ensenyament del Català de la Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social, responsable de dur a la pràctica el Pla en temes de llengua, va impulsar l’edició del llibre Accents, que ha publicat l’editorial Castellnou, un recull de contes pensat per a l’alumnat nouvingut que arriba a l’Educació Secundària. Continue reading

ALGUERÈS 1: EL PRIMER LLIBRE DE TEXT EN CATALÀ DE L’ALGUER

algueres1.jpg
La introducció del català a les escoles de l’Alguer

Fins a mitjan dècada dels noranta, la situació del català als centres educatius de la ciutat de l’Alguer era pràcticament testimonial. Per exemple, l’any 1996 només el 20-25% de l’alumnat rebia, fora de l’horari lectiu, nocions de llengua catalana: introducció de jocs en alguerès, cançons, contes, peces de teatre… El primer salt quantitatiu i qualitatiu es produeix el curs 1998-1999 quan, gràcies a un acord de col·laboració entre Òmnium Cultural de l’Alguer i el Municipi de l’Alguer, amb el suport de l’Associació Enllaç del Principat de Catalunya, s’inicia l’anomenat Projecte Palomba, amb la intenció de fer arribar l’ensenyament de la llengua catalana al màxim d’escoles de la ciutat. Vuit anys després, el 80% de l’alumnat de 4 a 14 anys fa una hora setmanal de llengua catalana dins del marc horari escolar però fora del currículum (és a dir, sense nota). Es tracta d’una activitat que arriba a uns 1500 alumnes. Cal destacar que el Projecte Palomba té dues línies d’actuació més: la formació del professorat, mitjançant escoles d’estiu (que compten com a formadors amb especialistes enviats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) i seminaris didàctics setmanals; i l’elaboració i l’edició de materials per a l’aprenentatge de la llengua. Continue reading