Monthly Archives: gener 2008

ACCENTS: UN LLIBRE PER A NOUS LECTORS

En el marc del Pla per a la Llengua i la Cohesió Social, un dels punts forts és el de l’elaboració de material didàctic que donés resposta a l’arribada (massiva) d’alumnat nouvingut. En aquesta línia, el Servei d’Ensenyament del Català de la Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social, responsable de dur a la pràctica el Pla en temes de llengua, va impulsar l’edició del llibre Accents, que ha publicat l’editorial Castellnou, un recull de contes pensat per a l’alumnat nouvingut que arriba a l’Educació Secundària. Continue reading