Una proposta educativa de llengua oral

enraonem230108.jpg

 

Enraonem és una proposta educativa que forma part d’ un pla d’actuacions per impulsar la competència comunicativa en l’ús social de la llengua oral. S’organitza en un seminari de formació adreçat al professorat, un material didàctic associat i un conjunt d’activitats adreçades a l’alumnat, que culminen en un concurs.

Els objectius principals de la proposta són fomentar l’ús de la llengua oral en situacions comunicatives, desenvolupar les competències bàsiques relacionades amb l’ús social de la llengua oral, utilitzar els mitjans audiovisuals per a l’aprenentatge de la llengua oral, desenvolupar una actitud crítica davant dels missatges dels mitjans de comunicació, reflexionar sobre les pautes d’ús lingüístic i fomentar actituds favorables envers la diversitat lingüística i cultural.

A continuació es reprodueixen les indicacions pràctiques corresponents a aquesta proposta.

FORMACIÓ

Curs telemàtic Desenvolupament de la competència oral: fonaments i estratègies.

 • 30 h.
 • Continguts:
  • Fonaments teòrics de la didàctica de la llengua oral
  • Literatura oral
  • Mitjans de comunicació audiovisual
  • Treball amb el so
  • Treball multimèdia

CONCURS ENRAONEM

Adreçat a l’alumnat de cicle superior de Primària i d’ESO

Dues modalitats:

 • Llengua i comunicació
 • Literatura oral

Material didàctic:

 • Llengua i comunicació: el doblatge
 • Literatura oral: el conte

CALENDARI

 • Del 18/02/08 al 10/03/08: Inscripció al curs de formació
 • Del 25/03/08 al 30/05/08: Realització del curs de formació
 • 03/06/08: Publicació de les bases del concurs
 • Del 03/06/08 al 30/06/08: Inscripció dels centres al concurs
 • 30/09/08: Publicació del calendari d’activitats per a l’alumnat

Deixa un comentari