Servei educatiu de juliol

Aquest servei està pensat i dissenyat per a aquelles situacions en les quals per raons laborals, socials o d’estructura familiar, no és possible atendre l’infant en aquest període de temps en el seu entorn familiar.

 

Es realitza a partir del moment de finalització del calendari lectiu de les llars d’infants públiques municipals i fins a l’últim divendres del mes de juliol.

 

S’ofereix un servei adreçat a les famílies dels infants que han assistit durant el curs escolar a alguna de les llars d’infants públiques municipals, i es desenvoluparà en una d’aquestes en un horari de jornada intensiva (De 8h a 15h) sempre que hi hagi una demanda mínima de 20 places.

 

La programació educativa d’aquest servei s’adapta a les necessitats dels infants i del calendari, de manera que tindran un paper més rellevant les activitats lúdiques a l’exterior de la instal·lació i els jocs d’aigua.

 

Els infants són atesos per altres educadores de les diferents llars d’infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès.

 

El preu d’aquest servei es determina d’acord amb les tarifes vigents que queden regulades a les ordenances municipals.