Menús especials

A La Llar d´infants Pública Municipal La Blava disposem d´un menú variat i supervisat per la Tècnica de la Secció de Salut de l´Ajuntament, així com de MENÚS ESPECIALS per a malalties cròniques, juntament amb un Protocol d´al.lèrgens per garantir que els aliments arriben correctament als destinataris sense cap risc per a la seva salut.

Cal acreditar amb un certificat mèdic la necessitat de menús especials per a malalties cròniques, al·lèrgies o intoleràncies

Aquests menús s’envien mensualment a les famílies