Servei interlectiu del migdia, menjador i descans

Des de la llar oferim el servei interlectiu del migdia, per aquelles famílies que ho requereixen.La finalitat del servei és ajudar a conciliar la vida personal, familiar i laboral. Aquest servei es realitza cada dia de 12h a 15h.

Es porta a terme a través d’un servei de càtering.

Es tracta d’un servei complementari dins d’un espai educatiu des del qual s’atén seguint els criteris i la línia educativa del centre, on les criatures poden gaudir i aprendre, a l’hora que posen en pràctica i desenvolupen hàbits saludables, habilitats i capacitats relacionades en atendre les necessitats fisiològiques d’alimentació i descans, entre d’altres.

Es vetlla perquè aquests moments tan personals d’alimentació i descans siguin el més individualitzats possibles on els infants es sentin confiats i còmodes, oferint-los ambients diferenciats, acollidors i respectuosos on es responguin les seves necessitats.

Aquest servei és atès per les educadores tutores, l’educadora tècnica i personal auxiliar educatiu,de manera afectiva, tolerant i respectuosa.

Portem un control exhaustiu amb les al·lèrgies i les intoleràncies seguint un protocol d’actuació elaborat per l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

Des de la Secció de Salut de l’Ajuntament es realitzen diverses activitats dirigides al control sanitari i nutricional dels menjadors de les llars d’infants.

El preu d’aquest servei es determina d’acord amb les tarifes vigents que queden regulades a les ordenances municipals.

 Pot fer-se ús de forma fixa o esporàdica depenent de les necessitats.

Fixa: aquells infants que utilitzen el servei de menjador de manera fixa, se’ls demana el menú cada dia, en cas d’anul·lació s’ha d’informar a direcció abans de les 9:00 del matí.

Esporàdic: si alguna familia ha de fer ús d’aquest servei de manera esporádica, haurà d’informar a direcció abans de les 9:00 del matí.

Disposem de menús especials per al·lèrgics, en aquest cas s’ha de presentar informe mèdic que ho acrediti.

Mensualment s’informa a les famílies del menú corresponent.

menús mes de maig