Normativa

CONSULTES GENERALS I ASPECTES IMPORTANTS:

 •  Cal que, diàriament, porteu una motxilla per poder deixar, si cal, roba, pitets, xumets… dels vostres infants. Les motxilles estan a l’abast dels infants, us demanem que no deixeu res que pugui ser perillós per a ells/elles ni tampoc cap aliment.
 •  Els infants hauran de venir esmorzats de casa i berenar fora de la llar. Dins la llar, no es pot menjar ni oferir cap aliment als infants provinent de fora. S’ha de vetllar pel benestar de tothom.
 •  Els infants amb intoleràncies i/o al·lèrgies hauran d’aportar la documentació, certificats mèdics i tota la informació necessària pel seu benestar i seguretat a la llar.
 • Aquest curs no es podran deixar els cotxets a la llar d’infants
 • Sigueu responsables amb les mesures de seguretat sanitària.
 • Tal com marca la llei de protecció de dades, les famílies no podeu ni filmar ni fer fotografies dins de la llar.
 • Qualsevol consulta que vulgueu fer respecte a l’educació del vostre fill o filla o del funcionament de la llar, la podeu formular a l’educadora i/o a l’equip directiu del centre. En el cas que no us puguin satisfer la demanda, se us orientarà sobre el canal adequat per a la seva resolució.
 • Els canvis de domicili i de número de telèfon s’han de notificar així que s’efectuïn.
 • La Llar d’infants sempre ha de tenir un canal de contacte amb la família a través de telèfon fix i mòbil i aquest ha de romandre sembre operatiu.
 • La manca de pagament de les quotes de la Llar d’infants suposarà que l’Organisme de Gestió Tributària es farà càrrec de la gestió i la posterior exigència per la recaptació executiva en compliment de la legislació tributària vigent.
 • Cal ser puntuals i respectuosos/oses amb els horaris de la llar, tant a l’hora d’entrada com de sortida. Si en algun cas, l’infant arribarà més tard o el vindreu a buscar abans, caldrà que ens informeu prèviament.
 • Per tal de respectar i afavorir el descans dels infants, durant el servei interlectiu del migdia no es podrà trucar al timbre ni venir a recollir res ni a ningú. En cas de necessitat, consulteu-ho.
 • Si linfant es queda a dinar de forma fixa cal avisar si no ve a la llar abans de les 9:00h. Si no s’avisa se li demanarà el menú.
 • Si linfant sha de quedar de forma esporàdica al menjador, recordeu que cal avisar prèviament abans de les 9:00h. Sinó no se li podrà demanar el menú.
 • És important que comuniqueu a la llar la falta d’assistència del vostre fill o filla.
 • La falta injustificada durant 1 mes provoca la baixa de l’infant i la immediata cobertura de la plaça. 

Aspectes de salut

La roba

Recollida dels infants

L’agenda

Baixa de la llar d’infants