La Carta Compromís

Benvolgudes Famílies,

Us adjuntem la Carta Compromís que ha estat elaborada pels equips de les Llars d’Infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès i les famílies per al curs 2019-2020, amb el compromís de revisar-la cada curs acadèmic per tal d’incorporar les reflexions de les famílies i educadores que es vagin incorporant a la nostra comunitat educativa.

Així, els consells escolars de centre aprovaran cada curs la carta de compromís Educatiu amb les modificacions resultants del procés participatiu en el qual intervindran
famílies i Equips Educatius per tal que aquest sigui un document viu.

CARTA COMPROMIS EDUCATIU