MOBILITAT ALUMNAT COMENIUS 2013. PROGRAMA APRENENTATGE PERMANENT PAP

Los centros educativos españoles interesados en solicitar ayudas para la Movilidad de alumnado Comenius deberán remitir la solicitud por duplicado debidamente cumplimentada, firmada y sellada a la dirección de la Administración educativa que corresponda de las que figuran en el anexo III de la convocatoria.
Las solicitudes deben cumplimentarse en la lengua de trabajo que acuerden los centros asociados, utilizando el formulario correcto.

Application form 2013

Por cada solicitud, debe haber como máximo un centro de origen y como mínimo un centro de acogida de un país distinto. Es decir, un mismo centro de origen puede enviar alumnos a uno o más centros de acogida.

Para información más detallada sobre la acción y el procedimiento de solicitud, se puede consultar la Guía del Programa de Aprendizaje Permanente, que se publica todos los años junto con la convocatoria general de propuestas y contiene toda la información administrativa correspondiente al PAP.

 

 

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in BEQUES I AJUTS, LLENGÜES ESTRANGERES. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *