MMÀSTER EN ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC I GESTIÓ DEL MULTILINGÜISME I SERVEIS

La UB us ofereix un màster en Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials (ALGMSE), organitzat conjuntament pel Departament de Filologia Catalana i els Serveis Lingüístics i estructurat en dos postgraus: el postgrau en Assessorament Lingüístic [en català] i Serveis Editorials (ALSE) i el postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (PLGM). Segons els interessos i la disponibilitat, cada estudiant pot triar entre cursar:

– tot el màster sencer (60 ECTS)
– només un dels dos postgraus (25 ECTS)
– un dels postgraus i el mòdul metodològic (30 ECTS)

El màster i els postgraus s’adrecen a llicenciats o graduats en filologia, lingüística, traducció i interpretació, i altres ciències humanes i socials en general. També poden cursar-los estudiants de darrer curs de llicenciatura/grau i professionals sense titulació específica que vulguin obtenir coneixements aplicats avançats en assessorament lingüístic, gestió del multilingüisme i serveis editorials.

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in CURSOS I CONFERÈNCIES, INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL, LLENGUA CATALANA. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *