LA LECTURA A E. INFANTIL DE 0-3 ANYS

Està clar que els infants d’entre 0-3 no han de llegir, només faltaria, han d’anar aprenent i formant-se com a persones

a partir de les experiències, propostes, materials i interaccions que els adults els hi oferim.

Però m’ha cridat l’atenció la forma de lligar lectura (més ben dit, d’agafar gust per la lectura) i primera infància d’aquest document escrit per Marta Roig que, per cert, té unes il.lustracions magnífiques.
El document dóna a conèixer el programa “nascuts per llegir”, programa que té un web molt interessant i una agenda d’activitats al voltant de llibres pel més menuts a diferents biblioteques de Catalunya.
També parla da la importància de llegir amb els infants, de sovintejar biblioteques i llibreries, i dóna les pautes de l’evolució com a lectors, des dels 6 mesos fins als 3 anys i els materials recomanats per a cada franja d’edat: 6-12 mesos, 12-24 mesos i 2-3 anys.

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in IMPULS A LA LECTURA I BLOCS SOBRE LA LECTURA, RECURSOS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *