PROGRAMA D’APRENENTATGE PERMANENT DE LA UNIÓ EUROPEA

Al bloc del Servei de Llengües del Departament podreu trobar tota la informació de la Convocatòria:

Ja ha sortit el calendari europeu de les accions COMENIUS, GRUNDTVIG, MAC i altres accions del PAP 2012. En breu es publicarà la convocatòria estatal i la catalana, que dóna les orientacions organitzatives per tal presentar els projectes i les sol·licituds des de la nostra Comunitat Autònoma, amb les especificacions per a cada una de les acccions.

[+] Legislació del programa PAP
[+] COMENIUS: xarxes, associacions, ajuts, formació, visites
[+] GRUNDTVIG: associacions, voluntariat, visites, formació

[+] MAC: Mobilitat d’Alumnat Comenius per estudiar a l’estranger
[+]ALTRES ACCIONS: es recomana llegir la Guia del Candidat i la convocatòria detalladament.

El Programa d’Aprenentatge Permanent de la Unió Europea recull els formularis en l’aplicatius on-line de referència. Cada acció s’ha de presentar de la manera establerta normativament.
Els projectes per a sol·licitar una Associació Comenius s’han d’introduir a l’aplicatiu, cal imprimir-los, signar-los i segellar-los per lliurar-lo a la OAPEE, el Departament d’Ensenyament i els SSTT i/o el Consorci d’Educació de Barcelona si escau. Per a resoldre qualsevoldubte:

[+] Consulteu els referents territorials o els Promotors Comenius en els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona
[+] Correu per a donar resposta a les consultes i els dubtes no resolts.

També podeu consultar el Web de Gencat.cat:

Convocatòria pública de propostes del Programa d’Aprenentatge Permanent de la Unió Europea per al període 2012-2014. El Programa comprèn les accions següents:

 • Accions centralitzades, gestionades per la Comissió Europea:
  • Programa Jean Monet
  • Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig: Projectes multilaterals, xarxes i mesures d’acompanyament
  • Programa transversal
 • Accions centralitzades, gestionades conjuntament per la Comissió Europea i per l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus (OAPEE):
  • Erasmus: Cursos intensius d’idiomes (EILC)
 • Accions descentralitzades, gestionades pel Departament d’Ensenyament:
  • Mobilitat individual d’alumnat Comenius
  • Comenius i Grundtvig: Formació permanent
  • Ajudanties Comenius
  • Comenius, Grundtvig: Associacions
  • Grundtvig: Seminaris
  • Grundtvig: Ajudanties, Projectes de voluntariat de persones adultes
  • Programa transversal, Activitat clau 1: Visites d’estudi
 • Accions descentralitzades, gestionades per l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus (OAPEE):
  • Leonardo da Vinci Mobilitat (Certificat de mobilitat Leonardo da Vinci inclòs)
  • Leonardo da Vinci: Associacions
  • Comenius Regio
  • Leonardo da Vinci: Projectes multilaterals de transferència d’innovació
  • Erasmus: Programes intensius, Mobilitat d’estudiants per a estudis i períodes de pràctiques (inclòs el certificat de pràctiques del consorci Erasmus) i mobilitat de personal (docència i formació del personal)

A qui va dirigit?

 • ?A docents i alumnes d’educació infantil, educació primària i educació secundària; docents i alumnes d’educación superior i de formació professional i professionals implicats en l’educació de persones adultes.
 • A les institucions que imparteixen aquests tipus de formació.
Aquest tràmit es pot trobar a:

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA ORDINÀRIA, BEQUES I AJUTS, LLENGÜES ESTRANGERES. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *