PUBLICACIÓ D’ITINERARIS CURRICULARS LLIGADES A TASQUES COMPETENCIALS

Després de presentar durant el III  Congrés  Escola  2.0, CEDEC posa a disposició de tota la  comunitat  educativa  una  mostra  dels  itineraris  curriculars  lligats  per  tasques  competencials  de  Llengua  i  Matemàtiques  de  3r  d’ESO. Amb la publicació de  les  primeres  de  les  dotze  unitats  que  formaran  els  itineraris  de  cadascuna  d’aquestes  matèries,  el  nostre  objectiu  és donar a conèixer per primera  vegada  aquests  recursos,  que  estan  sent  elaborats  pel  Centre  Nacional  i  que  aborden   d’una  manera   SENZILLA  i atractiva  les  competències  bàsiques.
També busquem la col · laboració dels nostres usuaris perquè, amb els seus suggeriments,  comentaris  i  aportacions  ens  ajudin a millorar  aquests  materials;  la  versió  definitiva  i completa  veurà  la  llum  en  els  pròxims  mesos.

Enllaç I: Unitats didàctiques del Itinerari Curricular de Matemàtiques 3r ESO
Enllaç II: Unitats didàctiques d’Itinerari Curricular de Llengua Castellana 3r ESO

Més informació

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA ORDINÀRIA. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *