XVII CONCURS EL GUST PER LA LECTURA

Per a Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat: El Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics convoca el XVII Concurs El Gust per la Lectura, basat en la lectura i treball de les obres, i els dossiers didàctics corresponents, tractades en el seminari de formació que ha seguit el professorat durant el curs 2010-2011. En aquesta edició hi ha 5 categories diferents (A, B, C, D i E), d’acord amb les agrupacions de nivells educatius de l’alumnat participant. En cada categoria es podrà participar únicament en les obres i dossiers que s’especifiquen.Les categories i dossiers són els següents:Categoria A. Alumnat de cicle mitjà d’educació primària

 • Dolors Garcia Cornellà: L’atzur màgic de l’enigma
 • Mercè Galí: El flautista d’Hamelín
 • Michael Ende: El secret de la Lena
 • Categoria B. Alumnat de cicle superior d’educació primària

 • Dolors Garcia Cornellà: Els brons a les fondalades tenebroses
 • Llegim imatges
 • Michael Ende: En Jim Boto i en Lluc el maquinista
 • Categoria C. Alumnat de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria

 • Maite Carranza: El clan de la lloba
 • Charles Dickens: Oliver TwistCategoria D. Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria
 • Maite Carranza: Paraules emmetzinades
 • Charles Dickens: Oliver Twist
  Categoria E. Alumnat de batxillerat
 • Màrius Torres: Antologia poètica.
 • Per a l’alumnat d’educació primària, s’estableix una única modalitat de treball en grup. Per a l’alumnat d’educació secundària obligatòria i per a l’alumnat de batxillerat, s’estableix una modalitat individual i una altra de grup. Independentment de la modalitat de treball escollida, l’obra i/o dossier s’ha de teballar amb tot el grup classe.
 • Inscripció: Del 3 d’octubre al 7 de novembre de 2011

  Instruccions per a fer la inscripció

  Bases del concurs

  Dossiers didàctics

  Activitats per als participants
  Amb l’objectiu d’incentivar la participació de l’alumnat i del professorat en el concurs, i de correspondre a l’esforç que això representa, el Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics oferirà als grups d’alumnes participants una sèrie d’activitats relacionades amb les obres que treballaran. Més endavant podreu trobar en aquesta mateixa pàgina informació sobre l’oferta d’activitats i com demanar-les.

  About Monti Mestres

  Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
  This entry was posted in AULA ORDINÀRIA, LLENGUA CATALANA, PREMIS I CONCURSOS, RECURSOS. Bookmark the permalink.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *