NOVA EDICIÓ DE “VOLTEM PEL MÓN” PER A L’ALUMNAT NOUVINGUT

“Voltem pel món” és una activitat col·laborativa entre professorat i alumnat al voltant de competències transversals en general, especialment les comunicatives. L’activitat va adreçada a l’alumnat nouvingut amb un nivell de llengua suficient per accedir a les activitats proposades i per ampliar-ne el contingut. Està previst fer dos grups, un de primària i un altre de secundària. A partir de la interpretació de textos audiovisuals i escrits, de diferents tipologies textuals, els alumnes fan activitats col·laboratives de comprensió, de construcció de textos, de recerca i elaboració d’informació, de coneixement de l’entorn. L’aula virtual i les TIC s’utilitzen com a instruments d’accés a la informació i de construcció del coneixement, TAC. En aquesta edició s’inclouran també activitats plurilingües.

La metodologia d’aprenentatge es basa en tècniques de treball per projectes, treball cooperatiu, treball en equip i en la construcció del coneixement. – Inscripció: del 24 d’octubre al 12 de novembre de 2012 .  – Consulta de les adjudicacions de l’activitat: a partir del 21 de novembre de 2012.  – Inici de l’activitat: 1 de desembre de 2012. http://www.xtec.cat/crp-esplugues/voltem/

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA D'ACOLLIDA, AULA ORDINÀRIA, INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL, LLENGUA CATALANA, PREMIS I CONCURSOS, RECURSOS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *