PARTICIPACIÓ PER AL 1r BATXILLERAT EN UN PROGRAMA DE MODEL DE PARLAMENT EUROPEU

MODEL DE PARLAMENT EUROPEU: És un programa educatiu l’objectiu del qual és fomentar en els joves la consciència de ciutadania europea i la cultura de debat parlamentari constructiu, a través de la recreació de sessions parlamentàries entre estudiants. En aquestes sessions els joves poden expressar les seves idees, escoltar les dels altres, dialogar, debatre i assolir consensos sobre diversos temes d’actualitat. El programa ofereix als alumnes la possibilitat de sentir-se europarlamentaris per uns dies i és una eina a disposició del professorat per treballar les competències bàsiques establertes per a l’educació obligatòria. El Patronat d’Honor del programa Model de Parlament Europeu està compost pels expresidents del Parlament Europeu Sr. José María Gil-Robles, Sr. Enrique Barón i Sr. Josep Borrell.  A QUI S’ADREÇA? Poden participar en el programa estudiants de 1r de Batxillerat i de 1r de Cicles Formatius de Grau Mig, de 16 i 17 anys de tot el territori nacional.Bases de participació 2011/2012

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA ORDINÀRIA, CIÈNCIES SOCIALS, CONVIVÈNCIA, PREMIS I CONCURSOS, TUTORIA I ORIENTACIÓ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *