NOVES ACTIVITATS D’ANGLÈS A LA BIBLIOTECA JCLIC

Per a l’Educació primària: cllic

  • All about food“, un onjunt d’activitats JClic elaborat per Elena García Martín per aprendre i reforçar continguts en llengua anglesa relacionats amb la piràmide dels aliments i els seus grups.cclic
  • Opposites“, de Mª Isabel García Pérez. Projecte d’activitats JClic sobre els diferents adjectius oposats en anglès (big-small, happy-sad, clean-dirty…)
  • Aprendre anglès“, un projecte amb allò essencial per començar a aprendre anglès, elaborat per Quim Castellnou Mazarico.

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA ORDINÀRIA, LLENGÜES ESTRANGERES, RECURSOS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *