CONVOCATÒRIA D’IMPULS A LES LLENGÜES ESTRANGERES: Estades d’immersió lingüística per a 6è i 2n ESO

imagesLes orientacions europees per a impulsar el plurilingüisme es concreten a Catalunya amb actuacions prioritàries que despleguen programes i projectes internacionals, estatals i autonòmics en àmbits d’educació formal, informal i no formal.
En aquest marc, aquesta convocatòria ofereix la possibilitat de participar en les Estades d’Immersió lingüística en llengua anglesa per l’alumnat de 6è de Primària i 2n de l’ESO entre els mesos d’octubre i desembre.
Els centres de Catalunya han de presentar les sol·licituds on-line, i lliurar al Departament d’Ensenyament l’imprès oficial obtingut de l’aplicatiu, adreçat a:21
Servei de Llengües estrangeres
Subdirecció general de Llengua i Plurilingüisme
Secretaria de Polítiques educatives

+ Convocatòria oficial
+ Més informació en els territoris

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA ORDINÀRIA, BEQUES I AJUTS, LLENGÜES ESTRANGERES. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *