INTERCANVIS ESCOLARS: RUTES LITERÀRIES

rutes11S’ha publicat la convocatòria d’ajuts per participar al
programa de cooperació territorial “RUTAS LITERARIAS”, que convoca
anualment el Ministeri d’Educació en col·laboració amb les Comunitats
Autònomes. http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/22/pdfs/BOE-A-2010-16123.pdfEl formulari d’inscripció és accessible per via
telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació https://sede.educacion.gob.esPresentació de sol·licituds fins al 15 de novembre de 2010.Podeu trobar més informació a http://www.xtec.cat/lic/intro/intercanvi_rutes.htm

“Rutas Literarias” és un programa d’àmbit estatal,
que té per objectiu complementar la formació a l’aula amb la realització
d’un itinerari que gira a l’entorn d’un llibre, un personatge o un
autor rellevant. Mitjançant aquest itinerari l’alumnat amplia el
coneixement de la riquesa natural i cultural de les diferents comunitats
autònomes, fomenta l’hàbit lector i reforça les matèries que expressen
la diversitat cultural i lingüística de l’Estat. http://www.xtec.cat/lic/intro/intercanvi_rutes.htm

Amb aquests objectius, el Ministeri d’Educació, Política Social
i Esport va crear una convocatòria d’ajudes per la qual alumnes de 3r
i 4t d’educació secundària procedents de Catalunya fan una ruta
literària organitzada pel Departament d’Educació d’una altra Comunitat
Autònoma,
i alumnes procedents d’altres comunitats participen a la ruta literària organitzada pel Departament d’Educació.

Cada any, conjuntament amb la convocatòria d’ajudes, es publica
el catàleg de rutes. Els centres que vulguin participar-hi han
d’elaborar un projecte de participació d’acord amb les orientacions
generals de la convocatòria, constituir un grup format per 24 alumnes i
dos/dues professors/es i presentar la sol·licitudal Departament
d’Educació. RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2010,
de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la
que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación
territorial «Rutas Literarias» durante el curso 2010-2011.

 

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA ORDINÀRIA, BEQUES I AJUTS, RECURSOS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *