CONCURS: II EDICIÓ 2010-20011. SOM CATALUNYA. PAÍS DE CONVIVÈNCIA

images1La participació és oberta a l’alumnat i al professorat de centres educatius de Catalunya que, en funció de la categoria en la qual participin, estiguin en algun dels supòsits següents: El català és la llengua vehicular dels treballs tot i que es valoraran les aportacions en d’altres llengües. Els continguts i les característiques dels treballs s’han d’adequar al que s’estableix per a cada categoria i modalitat, tal i com segueix: Categoria A. Alumnat de cicle superior d’educació primària (5è i 6è curs). Modalitats: A.1 Dibuix o pintura. Consisteix en l’elaboració d’un dibuix o pintura que expressi un moment viscut amb un amic o una amiga d’origen diferent al de l’alumne/a (originals en suport rígid i configuració vertical de 23,4 cm d’amplada x 23,6 cm d’alçada). A.2 Narració o poesia. consisteix en l’elaboració d’una narració o poesia que expressi una experiència viscuda amb un amic o una amiga d’origen diferent al de l’alumne/a (Arial 12, d’un màxim de 2.500 caràcters amb espais). Categoria B. Alumnat d’educació secundària obligatòria (1r, 2n, 3r i 4t). Modalitats: B.1 Vídeo o power-point. Consisteix en l’elaboració d’un vídeo (durada 1-2 minuts) o d’un power-point (15-20 diapositives), que expressi el vincle d’amistat, d’aprenentatge i de coneixement mutu que els uneix a un amic o amiga d’origen diferent. B.2 Narració o poesia. Consisteix en l’elaboració d’una narració o poesia que expressi el vincle que els uneix a un amic o amiga d’origen diferent, així com el seu procés d’aprenentatge i de coneixement mutu (Arial 12, d’un màxim de 6.000 caràcters amb espais). Categoria C. Alumnat de batxillerat (1r i 2n) i de cicles formatius. Modalitats: C.1. Vídeo o power-point. Consisteix en l’elaboració d’un vídeo (durada 1-2 minuts) o d’un power-point (15-20 diapositives) que expressi el vincle d’amistat i de coneixement mutu que els uneix a amics i amigues d’orígens diferents. C.2. Narració o poesia. Consisteix en l’elaboració d’una narració o poesia que expressi el vincle que els uneix amb amics o amigues d’origen diferent, així com el seu procés d’aprenentatge i de coneixement mutu (Arial 12, d’un màxim de 6.000 caràcters amb espais). Categoria D. D.1. Vídeo o power-point. El/la professor/a explica mitjançant l’elaboració d’un vídeo (durada 1-2 minuts) o d’un power-point (quantitat 15-20 diapositives) com ha fomentat la interrelació i el procés d’aprenentatge i de coneixement mutu entre infants i joves d’orígens diferents. D.2. Narració o poesia. El/la professor/a explica mitjançant una narració o poesia com ha fomentat la interrelació i el procés d’aprenentatge i de coneixement mutu entre infants i joves d’orígens diferents (Arial 12, d’un màxim de 6.000 caràcters amb espais). MODALITATS: a) Alumnat de cicle superior d’educació primària (5è i 6è curs) b) Alumnat d’educació secundària obligatòria (1r, 2n, 3r i 4t) c) Alumnat de batxillerat (1r i 2n) i de cicles formatius d) Professorat de centres educatius de Catalunya. 

Per a més informació: http://www20.gencat.cat/docs/dasc/03Ambits%20tematics/05Immigracio/09acciosensibilitzacio/01campanyes/Documents/bases_som_catalunya.pdf —

 

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in AULA ORDINÀRIA, CONVIVÈNCIA, INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL, LLENGUA CATALANA, PREMIS I CONCURSOS, TUTORIA I ORIENTACIÓ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *