CURS: APRENDRE A COMUNICAR

imagescawj8r0lESTRATÈGIES PER A UN ÚS LINGÜÍSTIC RESPONSABLE: 20 hores, del 8 al 22 de novembre. A la Sala Pi i Sunyer de 18:00 a 21:00 h. Professora: Rosa Calafat (Càtedra de l’UNESCO de Llengües i Educació-IEC). PROGRAMA a :  http://www.iec.cat/coneixement/documents/aprendre_a_comunicar_PROGRAMA.pdf.Justificació: La diversitat lingüística és complexa i la comunicació feta des del respecte a la diversitat encara ho és més. Aquest curs pretén incorporar eines i estratègies per fer front satisfactòriament a la discriminació que pateixen els parlants de llengües minorades. Objectius: Analitzar els motius i les raons de la discontinuïtat dels usos lingüístics (àmbits: ensenyament i mitjans de comunicació). Desenvolupar recursos individuals que capacitaran els assistents per a identificar, renciar i afrontar satisfactòriament les distintes situacions de conflicte lingüístic. Proporcionar coneixements i eines per a analitzar des d’una perspectiva psicolingüística els fenòmens de discriminació per usos lingüístics en relació amb els àmbits. Educar en el multilingüisme. Educar en l’ús conscient de la tria lingüística. Identificar els recursos didàctics que proporcionen els llibres de text i les noves tecnologies a l’hora d’educar en la diversitat, i d’explicar-la. Aprendre a fer front als prejudicis instal?lats. Destinataris: Professors d’ensenyament d’educació infantil, primària i secundària. Professionals de l’audiovisual, mitjans de comunicació en general. Preu: 35 euros. Per a més informació: catedra.unesco@iec.cat. Tel.  93 270 16 20 , ext. 107

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in CURSOS I CONFERÈNCIES. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *