SITUACIÓ ESPACIAL

TREBALLEM LA SITUACIÓ ESPACIAL AL TERRA AMB TAPS. CAL REPRODUIR EL MODEL.