Les tauletes tàctils a l’escola

El curs passat vam començar a introduir l’ús de les tauletes tàctils al centre. L’escola disposava de quinze tauletes que tot l’alumnat va utilitzar al llarg del curs en varies ocasions. Gràcies a les tauletes l’alumnat va realitzar gran varietat d’activitats molt motivadores i diferents, que van ajudar moltíssim a reforçar els continguts treballats a l’aula.

Vist l’èxit educatiu com a eina d’aprenentatge que van tenir les tauletes, aquest curs 2018-2019 l’escola ha adquirit vint-i-cinc tauletes més amb l’aportació econòmica d’una part del cost total per part de la subvenció per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic de l’Ajuntament de Cambrils. 

Així doncs ja disposem a l’escola de dos lots de tauletes, un per a l’alumnat d’educació infantil i cicle inicial d’educació primària i un altre per a l’alumnat de cicle mitjà i cicle superior d’educació primària.

Les tauletes poden aportar, als nostres alumnes, recursos que afavoreixin el millor assoliment de la competència digital així com de la resta de competències bàsiques.

Podeu veure les fotografies de com els nens i nenes de l’escola utilitzen aquest recurs.