2019 Propostes d’experiències, tallers i fira

La VIII Jornada d’Inclusió Digital permetrà l’intercanvi d’experiències de centres educatius que afavoreixen el paper protagonista de l’alumne en el seu aprenentatge tot aprofitant el potencial que té la tecnologia per personalitzar els entorns i per interactuar i participar a l’aula i més enllà.

Les modalitats d’enguany seran presentació d’experiències, tallers, espai escoles (per afavorir trobades) i espai empreses. Els espais escoles i empreses seran en modalitat fira.

Es prioritzaran les propostes que facin èmfasi en:

  • Planificar contextos d’aprenentatge que, des de l’inici, tinguin present la diversitat d’alumnes de l’aula.
  • Satisfer les necessitats del major nombre d’alumnes, tenint en compte les seves característiques i competències.
  • Adaptar-se als diferents ritmes i estils d’aprenentatge.
  • Cercar l’acció, l’emoció, la creativitat i el compromís dels alumnes tot proporcionant experiències agradables on puguin aprendre.
  • Explorar, experimentar i conèixer l’ús de diferents recursos digitals conjuntament amb altres companys.

El dia 24 de febrer s’ha tancat el termini per presentar les vostres propostes.

Qualsevol activitat fora de termini, escriviu a formaciotac@xtec.cat.