Presentació

La tecnologia digital ha transformat la manera com les persones tenim accés a la informació i el coneixement, la manera com interactuem. La inclusió digital, entesa com a accés, competències i usos, és essencial per assegurar que els joves tinguin més oportunitats.
Decret 150/2017 de l’atenció educativa
a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

 

Cada any, des de juny del 2012, se celebra la Jornada d’inclusió digital en una ciutat diferent. Enguany serà Lleida que acollirà a professionals de l’educació disposats a compartir experiències i coneixements on la tecnologia juga un paper important per a la participació i els aprenentatges valuosos d’infants, joves i adults. Tots vol dir tots.

La Jornada és un espai per compartir, reflexionar i aprendre entre iguals a partir d’experiències, tallers i fires on es minimitzen les barreres a l’aprenentatge i es promouen oportunitats d’èxit per a TOTHOM.

El proper dia 7 d’abril es tancarà el termini d’inscripció a la JID19. Podeu consultar els tallers i les experiències al programa de la jornada.

El 27 d’abril ens trobem a Lleida!!

 

Podeu visitar les Jornades de cursos anteriors aquí.