JID 2018

Presentació

Impulsant la cultura de l’escola inclusiva

L’atenció educativa a tot l’alumnat en un context inclusiu requereix la implicació i el compromís dels centres per promoure les oportunitats educatives i les ajudes curriculars, personals i materials necessàries per al progrés de cadascú.

El camí cap a la inclusió necessita un context ric en propostes amb la finalitat d’oferir les màximes oportunitats de participació i aprenentatges valuosos per a tothom. Els suports digitals minimitzen les barreres que alguns alumnes poden trobar i ofereixen maneres variades de donar-los veu, flexibilitzant els formats i afavorint la implicació i la participació de tots.

La VII Jornada d’Inclusió Digital tindrà lloc el dia 5 de maig de 2018, a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, en l’Edifici II del Campus de Montilivi.

L’objectiu és reflexionar entorn de la diversitat, la inclusió i la implicació del tots els alumnes amb el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) com a punt de partida i amb la tecnologia com a facilitadora de la comunicació i els aprenentatges valuosos i reeixits.

Es compartiran debats i experiències de centres on la tecnologia ofereix oportunitats per a tothom, on les propostes s’ajusten als interessos i necessitats dels alumnes i en garanteixen, en gran mesura, de la presència, la participació i l’èxit educatiu.